Jedini u Srbiji možemo da ponudimo međunarodnu brodsku liniju između dve države, Srbije i Rumunije. Radi se o vožnji prelepim brodom Horizont od Kladova do Turn Severina i nazad koja traje oko 15 minuta, više puta u toku dana.